Fysioterapeutti Tampere

Fysioterapeutti Tampereella on mukana edistämässä terveyttäsi.

Esittely

Työskentelyotteeni on lempeä, voimavaralähtöinen ja kannustava. Minulle on tärkeää kokonaisvaltainen kohtaaminen, jossa ihminen tulee aidosti kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi.

Ajattelen, että toipuminen ja kuntoutuminen tapahtuvat aina luottamuksellisessa ja turvallisessa vuorovaikutuksessa ja että fysioterapiatyöskentelyn tarkoituksena on lisätä pystyvyyden kokemusta, vahvistaa voimavaroja sekä asiakkaan luottamusta omaan kehoon ja sen toimintaan. Aito luottamus ja turvallisen tilan luominen toimivat fysioterapiatyöskentelyn lähtökohtina, joiden seurauksena eheytyminen ja paranemisprosessit mahdollistuvat.

Otteeni on asiakkaan vahvuuksia korostava, tuen asiakkaan omaa aktiivista roolia osana kuntoutusta ja yhdessä löydämme asiakkaalle mahdollisuuksia ja keinoja itse vaikuttaa omaan hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn. Työskentelyni perustana on ymmärrys siitä, että kehon kokemukset heijastuvat mieleen ja samalla tavalla mielessä olevat ajatukset heijastuvat kehon kokemuksiin ja tapaan liikkua.

Blogi

Ota yhteyttä

fysioiina@gmail.com

0401757665

http://www.instagram.com/fysioiina