Miksi ja miten psykofyysiseen fysioterapiaan hakeudutaan?

Psykofyysiseen fysioterapiaan hakeudutaan usein seuraavien oireiden tai syiden vuoksi:

• Ahdistuneisuus- ja paniikkioireet
• Stressi, uupumus- ja masennusoireet
• Unettomuus- ja unihäiriöt
• Lyhyt- ja pitkäkestoiset kiputilat
• Syömishäiriöt
• Neuropsykiatriset oireistot
• Trauman keholliset oireet

Miten psykofyysiseen fysioterapiaan pääsee?

✨ Omakustanteisesti itsemaksavana.

✨ Lääkärin lähetteellä, jolloin saa Kelakorvauksen (-8e/60min).

✨ Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kautta. Tällöin Kela kustantaa kuntoutuksen. Tarkoitettu henkilöille, joilla on huomattavia toimintakyvyn ja osallistumisen vaikeuksia eli vaikeuksia selviytyä arjen toimista.

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitaan lääkärin B-lausunto sekä hakemus Kelaan sekä Kelan myöntävä päätös kuntoutuksesta. Kuntoutus myönnetään yleensä vuodeksi kerrallaan ja 20-40 käyntiä vuodessa yksilöllisen tilanteen mukaan.

✨Lääkärin määräämällä palvelusetelillä, jolloin käyntejä yleensä noin 5-15 kertaa. Fysioterapian kustannukset maksaa tällöin kaupunki tai kunta.

✨ Joissain tapauksissa asiakkaat voivat tulla psykofyysiseen fysioterapiaan vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Käyntimäärät ovat usein 5-15 kertaa ja maksusitoumus voidaan tarvittaessa myös uusia. Uusimisesta päättää lähettävä lääkäri ja vakuutusyhtiö. Tällöin vakuutusyhtiö kustantaa fysioterapian kulut.

✨ Joskus työnantajilla voi olla eräänlaisia sairauskassoja, jotka korvaavat osan fysioterapian kustannuksista.