Kehotietoisuuden merkitys urheilijalle

Kehotietoisuudella tarkoitetaan kykyä tunnistaa ja havainnoida kehon tuntemuksia, viestejä ja tapahtumia. Kehon sisäisiä tapahtumia aistitaan proprioseption ja interoseption avulla.

▫️Proprioseptio kuvaa kehon asento- ja liikeaistia
▫️Interoseptio taas tarkoittaa kehon sisäisten fysiologisten tapahtumien aistimista, kuten esimerkiksi sydämen sykkeen tuntemista

Urheilijan näkökulmasta hyvä
kehotietoisuus, tarkkaavainen kehon kuuntelu ja kehoaisti ovat tärkeitä. Hyvän kehotietoisuuden hyötyjä urheilijalle ovat esimerkiksi

▫️palautumisen tason tunnistaminen ja edistäminen
▫️pienempi vamma- ja loukkaantumisriski
▫️uuden oppimisen tehostuminen

Urheilijan hyvä kehotietoisuus vähentää loukkaantumis- ja vammariskiä sekä edistää palautumista. Esimerkiksi kiputuntemuksen havainnointi edesauttaa siihen reagoimista ja loukkaantumisriskin vähenemisen lisäksi myös vammoista toipuminen ja kuntoutuminen on nopeampaa. Kehontuntemusten kunnioittaminen lisää urheilijan terveitä harjoittelupäiviä ja parantaa urheilijan kykyä sopeuttaa harjoittelun määrää, aikaa ja intensiteettiä palautumisen tason mukaan.

Liikunnan harrastaminen itsessään kehittää kehotietoisuutta, ja sitä voi myös erikseen harjoittaa esimerkiksi psykofyysisen fysioterapian keinoin.

Aiheesta lisää esimerkiksi Pisk, 2017. Wisdom of the Body in Sport and Exercise Practises.