Vireystilan merkitys taitolajiharjoittelussa

Taitolajiharjoittelussa, kuten esimerkiksi ilma-akrobatiassa tarvitaan fyysisten toimintojen lisäksi kognitiivisia toimintoja, kuten▫️uusien asioiden omaksumis- ja oppimiskykyä▫️suunnittelu- ja ongelmanratkaisukykyjä▫️ havainnointia, keskittymistä ja tarkkaavaisuutta Kognitiiviset toiminnot ovat parhaimmillaan silloin, kun ollaan optimaalisessa vireystilassa. Vireystila▫️kuvaa keskushermoston aktivaatiotasoa▫️ ilmenee fyysisenä ja psyykkisenä toimintavalmiutena ja energisyytenä▫️ voi olla optimaalinen, yli- tai alivirittynyt Optimaalinen vireystila▫️saavutetaan, kun hermoston tulkinta ympäristöstä ja vallitsevasta tilanteestaJatka lukemista ”Vireystilan merkitys taitolajiharjoittelussa”