Tietoa minusta

Koulutukset

Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutus (käynnissä, valmistuminen toukokuussa 2023)

Fysioterapeutin ammattitutkinto 2021

Opinnäytetyö

Traumatisoituneen psykofyysinen fysioterapia – Kirjallisuuskatsaus ja haastattelututkimus erityispiirteistä ja yleisimmistä menetelmistä

https://www.theseus.fi/handle/10024/347903

Personal Trainer Trainer4You 2015

Kuntosaliohjaaja Trainer4You 2014

Hyvinvointivalmentaja Trainer4You 2014

Arvot

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Turvallisemman tilan periaatteet
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Aito välittäminen ja luottamus