Tärkein urheiluvammoja ehkäisevä tekijä – periodisointi

Periodisaatiolla tarkoitetaan harjoitusohjelman suunnitelmallista etenemistä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä tavoitteiden saavuttamiseksi. Periodisaatiota kutsutaan myös harjoittelun ohjelmoinniksi ja jaksotukseksi. (Mäennenä ym. 2019.) Periodisaatio on lyhyesti määriteltynä harjoittelun rytmittämistä ja se on yksi tärkeimmistä tekijöistä rasitusvammojen ennaltaehkäisyn kannalta. (Niittykangas 2021). Periodisoimalla pyritään löytämään tasapaino harjoittelun spesifisyyden ja variaation välille. Tämä tarkoittaa, että harjoittelussa tulee olla riittävän paljonJatka lukemista ”Tärkein urheiluvammoja ehkäisevä tekijä – periodisointi”