Optimaalinen vireystila taitolajiharjoittelussa

Vireystilan käsite kuvaa autonomisen hermoston aktivaatiotasoa. Vireystila voi olla matala, optimaalinen tai korkea. Liian matalasta vireystilasta käytetään myös nimitystä alivireystila ja liian korkeaa vireystilaa voidaan kutsua ylivireystilaksi. Optimaalinen vireystila tarkoittaa, että vireystila on sietoikkunassa ja tällöin vireystila on käsillä olevaa tehtävää ajatellen sopiva. Taitolajiharjoittelussa vaaditaan fyysisen suorituskyvyn lisäksi kognitiivista suorituskykyä, kuten kykyä omaksua uusia asioita,Jatka lukemista ”Optimaalinen vireystila taitolajiharjoittelussa”